Szczepienia

Co każda mama i każdy tata powinni wiedzieć o szczepieniu?

Najnowszym osiągnięciem naukowym w zakresie wakcynologii są szczepionki skojarzone (poliwalentne). Są to szczepionki nowej generacji, które zawierają w jednej dawce antygeny przeciwko wielu schorzeniom. Wykonywanie szczepień zarówno obowiązkowych jak i dodatkowych, wykorzystując szczepionki skojarzone jest szeroko zalecane, ze względu na wielość korzyści, jakie przynosi.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA SZCZEPIONEK SKOJARZONYCH:

  • Szczepionki skojarzone są SKUTECZNIEJSZE. Jak wynika z analiz przeprowadzanych w grupach osób poddanym szczepieniu szczepionką skojarzoną i grupach poddanych kilku szczepieniom szczepionkami zawierającymi pojedyncze antygeny, uzyskana skuteczność, czyli efekt uodpornienia jest wyższy w przypadku grup szczepionych szczepionką skojarzoną.
  • Szczepionki skojarzone są BEZPIECZNIEJSZE. Z przeprowadzanych obserwacji wynika, że szczepienie szczepionką skojarzoną powoduje mniej niepożądanych odczynów poszczepiennych takich, jak: obrzęk, bolesność w miejscu iniekcji, gorączka, niepokój i inne.
  • Szczepionki skojarzone są MNIEJ STRESUJĄCE. Szczepiąc dziecko jedną szczepionką, zawierającą szczepionki obowiązkowe i dodatkowe, nie narażasz dziecka i siebie na niepotrzebny stres.

 

szczepienia

OPTYMALNY, ZALECANY SCHAMAT SZCZEPIEŃ DZIECI W PIERWSZYM ROKU ŻYCIA

Szczepienia Zalecane (Odpłatne) 
Po ukończeniu 6 tyg. życia

SZCZEPIONKA SKOJARZONA:
DTPac+POLIO-IPV+HIB+WZW B (Szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, chorobie Hainego-Medina, HIB zakażeniom np: zapaleniu opon mózgowo- rdzeniowych i żółtaczce wszczepiennej).
SZCZEPIENIE P-PNEUMOKOKOM
(Szczepionka 13 ) (Szczepienie p-pneumokokom, ktore wywołują głownie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicę, zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowgo)
Dwie iniekcje.
ZWIĘKSZONE spektrum działania
(o szczepienie IPV, 13.)
BEZPIECZNIEJSZE dla dziecka , mniej reakcji poszczepiennych ( szczepienie Pac i IPV )
SZCZEPIENIE P-ROTAWIRUSOM doustne (szczepionka ROTARIX dwuetapowa )

 
Po ukończeniu 12 tyg.życia
SZCZEPIONKA SKOJARZONA:

DTPac+POLIO-IPV+HIB+WZW B
(Objaśnienie jak wyżej)
SZCZEPIENIE P-PNEUMOKOKOM(13)
Dwie iniekcje
ZWIĘKSZONE spektrum działania
(o szczepienie WZW B ,13. )
BEZPIECZNIEJSZE dla dziecka
mniej reakcji poszczepiennych
( szczepienie Pac i IPV )

SZCZEPIENIE P-ROTAWIRUSOM doustne (szczepionka ROTARIX dwuetapowa)

 
Po ukończeniu 18 tyg. życia
SZCZEPIONKA SKOJARZONA:
DTPac+POLIO-IPV+HIB +WZW B SZCZEPIENIE P-PNEUMOKOKOM(13)
Razem dwie iniekcje.

 
Po ukończeniu: 24 tyg , 30 tyg i 36 tyg życia
SZCZEPIENIE P-Meningokokom B, ACWY, B w odstępach 4-6 tygodni
(Szczepienie p-meningokokom ktore wywołują głownie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicę, zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowgo)
BEZ SZCZEPIENIA WZW B szczepienie to było wykonane wcześniej w ramach szczepionek skojarzonych
Trzykrotne szczepienie w odstępach sześciotygodniowych, można je też wykonać po 6,12,18 tyg życia
 

OPTYMALNY, ZALECANY SCHAMAT SZCZEPIEŃ DZIECI W DRUGIM ROKU ŻYCIA

Szczepienia Zalecane (Odpłatne)  
13-14 miesiąc życia
SZCZEPIENIE P- ODRZE, ŚWINCE, RÓZYCZCE, po 4-8 tygodniach SZCZEPIENIE P-OSPIE WIETRZNEJ  
 15-16 miesiąc życia
SZCZEPIENIE P- MENINGOKOKOM ACWY Jedna iniekcja, po 4-6 tygodniach
SZCZEPIENIE P-OSPIE WIETRZNEJ
Jedna iniekcja
 
17 miesiąc życia
SZCZEPIONKA SKOJARZONA:
DTPac+POLIO-IPV+HIB+WZW B
JEDNA iniekcja.
ZWIĘKSZONE spektrum działania
(o szczepienie WZW B)
BEZPIECZNIEJSZE dla dziecka , mniej reakcji poszczepiennych ( szczepienie Pac i IPV )
 
18, 19 miesiąc życia
SZCZEPIENIE P-PNEUMOKOKOM 13
Po 4-8 tygodniach SZCZEPIENIE
P- MENINGOKOKOM B
 
25 miesiąc życia
WZW A P-Żółtaczce pokarmowej
Szczepienie składa się z dwóch iniekcji, w schemacie 0- od 6 do 12 miesięcy