Opieka pediatryczna

Zajmuję się diagnostyką i leczeniem starszych dzieci. Wykonuję okresowe bilanse zdrowia dziecka. W sytuacjach, która wymaga, zlecam szczegółowe badania diagnostyczne. Udzielam wizyt domowych i zdalnych e-porad.

Sprawuję opiekę nad noworodkami oraz niemowlętami, które wymagają okresowych wizyt u lekarza pediatry. Poddaję ocenie stan zdrowia malucha, Sprawdzam czy prawidłowo się rozwija, udzielam porad dotyczących zasad karmienia i pielęgnacji malucha, a także cierpliwie odpowiadam na wszelkie zadane przez rodziców pytania. Udzielam wizyt domowych i zdalnych e-porad.

Pediatryczna opieka nad dzieckiem w pierwszych miesiącach życia
Ocena stanu zdrowia dziecka. Ocena rozwoju neurologicznego i fizycznego. Ocena przyrostu wagi dziecka. Zalecenia dotyczące żywienia, snu oraz pielęgnacji noworodka i niemowlęcia. Porady w zakresie występujących problemów okresu adaptacyjnego dziecka. Organizacja spotkań z lekarzem.

Pediatryczna opieka nad dzieckiem zdrowym
Kompleksowa opieka pediatryczna nad prawidłowym rozwojem dziecka. Bilanse zdrowia. Profilaktyka chorób zakaźnych. Ustalenie zasad żywienia, pielęgnacji oraz organizacji dnia małego dziecka.

Pediatryczna opieka nad dzieckiem chorym
Diagnostyka i leczenie chorób noworodków, niemowląt i dzieci starszych. Szczegółowa diagnostyka stanu zdrowia dziecka. Wizyty domowe - zapewnienie opieki nad dzieckiem chorym w domu pacjenta.

opieka