e- konsultacje

 

e-konsultacjeE-porada to usługa medyczna świadczona na odległość. Opieka zdrowotna z wykorzystaniem technologii teleinformatycznej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, dla których kluczowy jest łatwy dostęp do opieki medycznej, stałe monitorowanie stanu zdrowia, a także możliwość korzystania z e-porady u lekarzy różnych specjalizacji. Zdalny kontakt z lekarzem w wielu sytuacjach jest wystarczający do postawiania diagnozy i zaproponowania skutecznego leczenia.
E-porady są w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty mówi: Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, a także po analizie dostępnej dokumentacji medycznej tej osoby.

 
Telemedycyna, jak każde nowe rozwiązanie niesie ze sobą zalety i wady. Rynek opieki medycznej musi odpowiadać na rozwijające się wyzwania, np. ograniczenia w dostępie do usług lekarzy specjalistów.
Rozwój usług medycznych realizowanych przez e-porady stawia za swój główny cel poprawienie i usprawnienie opieki medycznej, poszerzenie dostępu do usług medycznych. Wszystkie te działania wynikają z troski o zdrowie i komfort pacjentów. Świadczenie porad lekarskich za pomocą e-porady, jak każde rozwiązanie niesie ze sobą pewne trudności i ograniczenia.

Telemedycyna - zalety

 • umożliwia dostęp do porad lekarzy wielu specjalizacji, niezależnie od miejsca przebywania
 • wizyta jest realizowana w dogodnym dla pacjenta czasie
 • nie ma konieczności wychodzenia z domu i narażenia na kontakt z innymi chorymi pacjentami
 • krótkie terminy wizyt online.

Telemedycyna - wady

 • nie każdy przypadek może być zdiagnozowany bez badania na wizycie stacjonarnej
 • brak kontaktu osobistego pacjenta z lekarzem utrudnia relację i wzajemne zaufanie
 • barierą bywa słaba jakość rozmowy telefonicznej lub łącza online

 
e-poradyNajczęściej udzielane są e-porady w przypadku:

 • przeziębienia, gorączki, kaszlu
 • bólów brzucha, wymiotów, gorączki
 • infekcji układu moczowego
 • wysypki
 • profilaktyki zdrowia
 • dolegliwości wieku noworodkowego i niemowlęcego
 • innych problemów zdrowotnych

Dodatkowo można:

 • zalecić badania.
 • omówić wyniki badań.
 • doradzić jak przyjmować przypisane leki.

 

E-konsultacja, e-porada - jak przebiega? 

 

Jeśli zauważysz u swojego dziecka objawy chorobowe i chciałbyś je skonsultować, możesz skorzystać z e-porady . Aby to zrobić:
1. Umów poradę wysyłając SMS o treści „ e-porada, imię i nazwisko dziecka i krótki opis zdrowotnego problemu” pod numer +48 602 212 846. Otrzymasz potwierdzenie przyjęcia informacji i po zakwalifikowaniu przypadku zostanie wysłany zwrotny SMS z terminem udzielenia porady.
2. Nie każdy przypadek może być diagnozowany w trybie zdalnym, jeżeli objawy lub zdarzenie medyczne będą wymagały porady stacjonarnej, pacjent w sposób zdalny zostanie poinformowany o tym. W takim przypadku e- porada nie zostanie przyjęta

3. W przypadku pomyślnej kwalifikacji i akceptacji przez pacjenta terminu udzielenia e-porady powinna zostać za nią wniesiona opłata przelewem natychmiastowym ( ekspresowym) na konto Pediatra Marek Radzki nr 75 1140 2017 0000 4802 0592 1244, tytuł przelewu- świadczenie telemedyczne.

4. Po umówieniu i opłaceniu porady, czekaj na kontakt z lekarzem. W określonym przedziale czasowym, lekarz podejmie 3 próby telefonicznego skontaktowania się z pacjentem.
5. Gdy lekarz do ciebie zadzwoni, poprosi o potwierdzenie danych osobowych dziecka a następnie o szczegółowe opisanie dolegliwości i objawów chorobowych, wyników badań itp.. Zada Ci pytania, które mogą być pomocne w ustaleniu przyczyny objawów choroby i innych dolegliwości. Po postawieniu diagnozy medycznej, otrzymasz zalecenia co do dalszego postępowania, a jeśli stan zdrowia tego wymaga również e-receptę, e-zwolnienie.
6. W przypadku gdy zdarzenie medyczne będzie wymagało zdalnego połączenia
w trybie video, pacjent zostanie przekierowany do odpowiedniego zdalnego komunikatora.
7. W momencie gdy pacjent nie ma dalszych pytań, e-porada zostaje zakończona.